Opdrachten

producten voor scholen en besturen
Type opdrachtenOver mij

Opdrachten

 

Jarenlange ervaring in uiteenlopende situaties en projecten maakt dat ik snel en effectief inzetbaar ben. Er zijn geen lange voorbereidingstijden nodig, als we het eens worden over de opdracht ben ik snel effectief. Hier een overzicht van het type opdracht waarvoor je bij mij terecht kan:

 

 • Vervanging van een zieke/afwezige directeur
 • Vervulling van een brugfunctie tussen een vertrekkende directeur en een nieuw aan te stellen directeur
 • Mentoring onervaren directeur
 • Cultuurverandering bewerkstelligen;
 • Kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
 • Schrijven schoolplan;
 • Schrijven onderwijsconcept; van idee naar een plan
 • Scholen begeleiden en voorbereiden op inspectiebezoek;
 • Teamprofessionalisering;
 • Out-of-the box oplossingen ontwikkelen voor problemen;
 • Profilering en positionering van een basisschool;
 • Sparringspartner op bestuursniveau;
 • Projectmanagement binnen hun basisscholen.

Heb je een verse blik nodig? Behoefte aan een plan? Of juist de uitvoering van het plan?....

Verandertrajecten in scholen

Kennismaking

Wie ben ik, wie zijn jullie, wat is de vraag?

We kijken of ik de juiste man voor het vraagstuk ben. Ik ben open en eerlijk over wat mijn krachten en zwaktes zijn.

Opdracht formulering

De eerste week wordt over het algemeen besteed aan het kijken of het probleem ook het probleem is

Samen formuleren we de definitieve opdracht en kijken of aan alle voorwaarden voldaan wordt om het tot een goed eind te brengen.

Het maken van een plan

De eerste weken wordt alles in kaart gebracht en formuleren we een plan van aanpak

Ik hecht eraan om alle belanghebbenden te betrekken bij het maken van een plan.

Aan de slag

Met ons plan in de hand gaan we aan de slag

Met energie en optimisme brengen we de doelen die we geformuleerd hebben stap voor stap dichterbij.

Mijn manier van werken