"Samenwerken met inzicht in elkaars drijfveren is als fietsen met wind mee"

Voor zowel scholen als besturen
Maak een afspraak

Management Drives op School

Laat je school de volgende stap zetten: Duurzame verbetering door het benutten van de kracht van individuele en teamdrijfveren.

(Prestatie)druk

In het onderwijs werken we samen. Leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders zijn allemaal afhankelijk van elkaar om de beste resultaten voor de leerlingen te bereiken. In deze krachtenvelden is er veel druk om te presteren. En er wordt veel van ons gevraagd.

We kennen allemaal situaties waarin alles vanzelf lijkt te gaan. De samenwerking is goed, we verstaan elkaar. We zijn allemaal gemotiveerd en werken hard om de beste resultaten te bereiken. Helaas kennen we ook allemaal de andere kant, de werksituatie waarin we helemaal leeglopen. Waar we ons heen moeten slepen en waar we doodmoe vandaan komen.

In deze werksituaties zijn er vaak problemen met:

 • De samenwerking: collega’s waar het niet mee botert, een gevoel van onveiligheid of juist een verstikkende cultuur
 • De duidelijkheid: onduidelijkheid of overgestructureerd en bureaucratisch
 • De besluitvaardigheid: besluiteloosheid of te veel machtspelletjes
 • De prestatiegerichtheid: vrijblijvendheid of te prestatiegericht
 • De betrokkenheid: onverschilligheid en desinteresse in elkaar of juist een onverzadigbare hang naar consensus
 • De visie: visieloos en ongeïnspireerd of luchtkastelen die de grond niet raken

In omgevingen waar deze problemen aan de hand zijn, kan niet optimaal aan de ontwikkeling van onze leerlingen gewerkt worden. Hier kunnen we niet gezamenlijk aan hetzelfde doel werken, we kunnen niet de prestaties leveren waarvoor we op school zijn. Onduidelijkheid, gebrek aan handhaving van de regels en een te lage binding zorgen ervoor dat er niks van de grond komt.

 

70% van de leerkrachten voelt zich regelmatig of vaak onder druk voelt staan om goed te presteren. (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2022)

Een andere taal

In situaties waarin we onder druk staan, kan het soms lijken alsof onze collega’s een andere taal spreken. We lijken elkaar niet te begrijpen, zelfs al spreken we allemaal Nederlands. Uit onderzoek blijkt dat dit niet alleen in het onderwijs, maar ook in andere organisaties een veelvoorkomend probleem is.

Als we ons inleven in de ander, kan dat al helpen om de communicatie te verbeteren. Maar in de hectische onderwijstijd is daar vaak nauwelijks tijd voor.

Gelukkig is er een model ontwikkeld dat schoolteams kan helpen om de communicatie te verbeteren: Management Drives. Dit model geeft taal aan onze verschillen en helpt ons om elkaars drijfveren te begrijpen.

Waarom Management Drives?

Management Drives biedt een aantal voordelen voor schoolteams:

 • Verbeterde samenwerking: Management Drives helpt teamleden om elkaar beter te begrijpen en te waarderen. Dit leidt tot een betere samenwerking en een positiever werkklimaat.
 • Meer duidelijkheid: Management Drives helpt teamleden structuur aan te brengen, overzicht te creëren en heldere afspraken te maken.
 • Verhoogde prestaties: Management Drives helpt teamleden om hun krachten en zwakten beter te benutten. Dit kan leiden tot betere prestaties van het team als geheel.
 • Betere besluitvorming: Management Drives helpt teamleden om op een effectieve manier beslissingen te nemen.
 • Toegenomen veiligheid: Management Drives helpt teamleden om zich veiliger te voelen in de groep. Dit kan leiden tot meer creativiteit, innovatie en werkplezier.
 • Meer inzicht: Management Drives helpt inzicht te krijgen in wat er speelt en geeft grip op de complexe werkelijkheid.

Conclusie

Management Drives is een krachtig instrument dat schoolteams kan helpen om de communicatie te verbeteren, de prestaties te verhogen en een positiever werkklimaat te creëren.

CONCLUSIE

Management Drives is een krachtig instrument dat schoolteams kan helpen om de communicatie te verbeteren, de prestaties te verhogen en een positiever werkklimaat te creëren.

jouw team vooruit

Met ruime ervaring in het laten zetten van de volgende stap door schoolteams, met ruime ervaring met Management Drives, weet ik (Jan Willem) hoe ik schoolteams kan helpen om hun prestaties te verbeteren.

Ik help teams om:

 • Beter te communiceren en samenwerken
 • Hun krachten en zwakten beter te benutten
 • Effectiever beslissingen te nemen
 • Betere prestaties te leveren
 • Een positiever werkklimaat te creëren

Ik werk met een persoonlijke en betrokken aanpak. Ik luister goed naar de behoeften van het team en sluit mijn trainingen en workshops hierop aan.

Interesse om te weten hoe ik jouw team kan helpen? Neem dan contact met mij op.

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe Jan Willem teams heeft geholpen:

 • Een schoolteam dat moeite had met samenwerken, leerde met Management Drives om elkaars drijfveren te begrijpen. Hierdoor werd de communicatie en samenwerking binnen het team aanzienlijk verbeterd.
 • Een schoolteam dat onder druk stond om hoge prestaties te leveren, leerde met Management Drives om hun krachten en zwakten beter te benutten. Hierdoor wisten ze beter om te gaan met de druk en leverden ze betere prestaties.
 • Een schoolteam dat een conflict had, leerde met Management Drives om op een effectieve manier met elkaar te communiceren. Hierdoor werd het conflict opgelost en kon het team weer samenwerken.

Als je op zoek bent naar een manier om jouw schoolteam te helpen vooruit te komen, dan ben ik de juiste persoon voor jou.

Wat is Management Drives?

Wat doet het?

Management Drives is een methode. Het brengt jouw drijfveren in kaart met behulp van een vragenlijst. Wat drijft jou om naar je werk te komen? Waar doe je het allemaal voor? Ook brengt het in kaart waar jij energie van krijgt of juist op verliest. Je zal verbaast zijn hoe verschillend dat kan zijn. Daar waar de een rust krijgt van duidelijkheid krijgt de ander jeuk van te veel regels. De uitkomsten van de vragenlijsten worden verwerkt en leveren jouw persoonlijk profiel op. Ze geven jou taal om aan je collega of teamleider te vertellen wat jij belangrijk vindt.

Wat levert het op voor jou?

De vragenlijsten zijn een gevolg van jaren onderzoek en worden steeds verbeterd. Ze leveren profielen op die allemaal gelijkwaardig zijn en wel jouw persoonlijkheid laten zien. Ze stellen jou in staat om beter te presteren op de gebieden waarvan jij dat belangrijk vindt. Ze geven structuur en helderheid en maken het tegelijkertijd mogelijk om jouw unieke zelf te zijn. Ze zijn een veilige stap naar zelfinzicht.

Wat levert het op voor de school?

De persoonlijke profielen van jouw team samen maken jullie groepsprofiel. Het maakt makkelijk inzichtelijk waar krachten zitten, waar valkuilen kunnen zitten en waar aandachtsgebieden zijn.

Doordat alle teamleden van elkaar weten waar ieders drijfveren zitten en dus ook weten wat de ander nodig heeft, kunnen gesprekken veel makkelijker gevoerd worden. Doordat een team weet waar haar blinde vlekken zitten kan ze beter doelen formuleren. Doordat we elkaar taal spreken zullen we harmonieuzer worden. Doordat we heldere afspraken kunnen maken zal er rust in de organisatie komen. Doordat we weten wie we zijn kunnen we eenvoudiger tot heldere besluiten komen. Doordat we weten wat ons bindt zullen we een veel hechter team worden.

Er zijn zes drijfveren. Deze worden met kleuren aangeduid: Geel, groen, oranje, blauw, rood en paars.

Mensgericht, Sociaal, gelijkwaardig, communiceren en delen

Branding

b

Gericht op zekerheid, betrouwbaar , degelijk, plannen en organiseren

Planning

Resultaat gericht, competitief, ambitieus, kansen en mogelijkheden

Actiegericht, kracht en respect, alert en impulsief

Kennisgericht, analyse, doorgronden, innovatie en inspiratie

U

Research

gericht op behoud, dienstbaar, binding, traditie en veiligheid

Ok, duidelijk…. Dit willen we… hoe ziet het er uit?

Een management drives traject bestaat uit de volgende stappen:

 1. De intake
 2. Afnemen van de vragenlijst
 3. Het persoonlijke profiel
 4. De training
 5. En eventueel een vervolg

Eenvoudig, overzichtelijk, een gezamenlijk traject, doelgericht, duidelijk, efficiënt en veilig.

1. De intake

Een intake bestaat uit een gesprek met een leidinggevende over wat de doelen zijn met een traject. Het is goed om te weten met welke intentie de leidinggevende, de besluitnemer of het team aan dit traject begint. Wil je je als team ontwikkelen en leren? Wil je de samenwerking verbeteren of verdiepen? Willen jullie meer prestaties leveren? Willen jullie duidelijkheid en rust in de organisatie? Willen jullie slagvaardiger worden of willen jullie de binding vergroten?

2. Afname vragenlijst

Elke deelnemer krijgt een vragenlijst die hij/ zij invult. De vragenlijst bestaat uit 20 vragen waar een aantal punten verdeeld moeten worden over stellingen. Er is geen goed of fout in de test. Sommige deelnemers vullen de vragenlijst in een kwartier in, sommige nemen er uren de tijd voor. Ook hier is geen goed of fout. (Je zal later zien dat dit ook te maken heeft met wat jou drijft).

3. Het persoonlijke profiel

De gegevens uit de vragenlijst worden verwerkt en deze worden teruggekoppeld aan de deelnemer. Hij/ zij krijgt zijn/ haar profiel via mail opgestuurd. Ook krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun profiel in de management drives app van alle kanten te bekijken. De ervaring leert dat eigenlijk alle deelnemers dit heel leuk en inzichtgevend vinden. We herkennen immers onszelf!

4. De training

De Management Drives trainer vertelt in één dagdeel de achtergrond van de drijfveren, hoe ze werken, wat je er mee kan (en wat je er ook niet mee kan). Er wordt bij elke drijfveer (vertaald in zes kleuren) stilgestaan. Dit geeft vaak gelijk veel helderheid aan deelnemers over wat een ander (met een ander profiel) beweegt. Ook dit onderdeel van het traject wordt bijna altijd als positief ervaren. We leren immers samen over onszelf en elkaar. Het geeft helderheid en inzicht en levert gelijk mogelijkheden op om dingen aan te pakken. Het bewustzijn van de drijfveren geeft gelijk al meer veiligheid. In het 2e deel van het dagdeel gaan we aan de slag met het groepsprofiel. Waar liggen de krachten van het team en waar moet op gelet worden? Welke dingen kunnen versterkt worden en waar mag het wel wat minder. We gaan aan de slag om de dag met concrete besluiten af te sluiten. Wat gaan we met deze inzichten DOEN?

5. Het vervolg

De ervaring leert dat teams snel de terminologie van Management Drives omarmen en veel in “de kleuren” gaan benoemen. Het gesprek hierover helpt bij de bewustwording en elk team vindt zijn, naar gelang haar eigen behoefte een vorm om dit in de dagelijkse praktijk te gieten. Er zijn verschillende vervolgtrajecten mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn: Feedback geven en ontvangen. Een veel voorkomend obstakel wordt vaak gevonden dat het geven van feedback lastig is. In schoolteams is dat niet minder dan in de buitenwereld door aandacht te geven in het proces van feedback geven en ontvangen van de drijfveren wordt dat veel eenvoudiger. Een ander voorbeeld is: strategisch personeelsbeleid. Soms kunnen teams best wat meer van de ene of de andere drijfveer gebruiken. Soms is het in een team wel heel gezellig en zijn we meer bezig met elkaar dan met onze taak: de leerlingen tot ontwikkeling laten komen. Dan kan het helpend zijn om een plan te maken hoe we ons team ontwikkelen. Het vervolg bepalen we samen.

Wat kost een Management Drives traject op school?

De prijs van een dergelijk traject bestaat uit 2 componenten:

1. Prijs per deelnemer en 2. Prijs voor de training. Per deelnemer betaal je 450 euro (incl btw) en de training kost 900 euro (incl btw) per dagdeel. Voor elke training is voorbereiding nodig (opstellen groepsprofielen, analyse etc). Dit kost ook 900 euro (incl btw). Maak hieronder zelf snel een berekening en je weet precies waar je aan toe bent.

Meer weten of een afspraak maken?

Wil je even afstemmen of Management Drives iets voor jouw school is? Plan een afspraak in en vertel jouw verhaal. Ik geef dan snel en eerlijk een antwoord of ik denk dat dat zo is.